08-20 30 00

Info@frimarkenochmynt.se

Sälj & Köp på auktion

Vi anordnar regelbundet auktioner med både Frimärken, Mynt & andra spännande samlarföremål.

Hos oss kan du köpa & lämna in:

 • Frimärken 
 • Brev & Vykort
 • Mynt & Sedlar
 • Medaljer & Ordnar
 • Gamla Aktiebrev
 • Autografer, Samlarbilder, Öl -och Läsketiketter m.m.

För bättre objekt och vid större samlingar är det oftast genom auktion som bäst resultat kan uppnås.

Våra auktioner når ut till tusentals hugade och köpstarka spekulanter genom bland annat rikstäckande annonsering i de ledande branschtidningarna, välbesökta auktionsplattformar som ex. Auction2000 och Tradera samt genom  och vårt omfattande kundregister. 

Genom att anlita oss kan du därmed räkna med ett bra marknadsmässigt resultat för dina objekt!

Vi gör hembesök inom hela Stockholms län och ett par gånger per år åker vi genom hela Sverige, från norr till söder, för att värdera och hämta upp inlämningar. 

frimarken och mynt i stockholm

Boka hembesök

Vi gör hembesök inom hela Stor-Stockholm och gör ibland även längre resor runt om i landet.

Så går det till

 • Vi tittar på materialet du vill sälja för att göra en första bedömning av hur man bör gå vidare. Vi gör en värdering och uppskattning av värdet på objekten samt om det skulle passa för auktionsförsäljning.

   

 • Om du beslutar dig för att lämna in till oss för auktion så skriver vi tillsammans ett inlämningskvitto med preliminära beskrivningar och utropspriser.
 • Efter att vi tagit hand om materialet så kommer en av våra medarbetare att gå igenom allt noggrant en gång till för att kunna fastställa de slutgiltiga objekten och utropspriserna. Vid detta tillfälle ser vi också till att dela upp inlämningen på bästa sätt så att vi kan generera så bra resultat som möjligt för din räkning.
 • Vi skickar en slutgiltig förteckning på dina objekt. Då finns även en sista möjlighet till ev. ändringar.
 • Efter auktionen så redovisar vi de uppnådda resultaten för din inlämning.

   

 • Slutredovisning och slutbetalning sker till ditt angivna bankkonto senast 40 dagar efter försäljningen.

Vår provision

 • För sålda objekt utgår en försäljningsprovision på mellan 10-30% beroende på typ av material och försäljningskanal. För enstaka dyrare objekt eller vid stora inlämningar kan alltid provisionen förhandlas individuellt.

   

 • Vid eventuellt osålda objekt så tas inga avgifter ut. Då tar vi en ny diskussion huruvida objektet skall återgå eller säljas på nytt med ett lägre utropspris

Sälj på auktion

Kontakta oss för en inledande värdering av dina samlarobjekt.